Η τεχνολογία της μικροφωτογράφησης περιλαμβάνει δύο κυρίως μορφές, ανάλογα με τους τύπους των προς μικροφωτογράφηση εγγράφων:

  1. Mικροφωτογράφηση σε φιλμ των 16 ή 35 χιλιοστών
  2. Mικροφωτογράφηση σε μικροφίσσα (microfiche/jacket)

Για τα ήδη υπάρχοντα Μικροφιλμικά Αρχεία, η A.M.S. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιοποίησης των microfilms, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο το λεγόμενο "Υβριδικό Αρχείο".

Πλεονεκτήματα:

  • Εξασφάλιση χρόνου ζωής για το μικροφιλμικό αρχείο (500 χρόνια)
  • Συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφορίας σε 1 Roll Film
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Εύκολη ανάκτηση των πληροφοριών
  • Aποφυγή αλλοίωσης πρωτοτύπου
  • Αποδεικτική νομική ισχύς του μικροφωτογραφημένου υλικού