Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει και υλοποιήσει επιτυχώς περισσότερα από 500 έργα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • Υπουργεία - Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Μουσεία και Ιδρύματα
 • Βιβλιοθήκες και ιστορικά Αρχεία
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας
 • Κατασκευαστικός τομέας
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Νοσοκομεία - Υγεία
 • Ναυπηγεία
 • Βιομηχανία
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Εκδοτικοί Οίκοι
 • Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

Ενδεικτικά Έργα

Ενδεικτικά Έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα:

 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Γ.Ε.Ν.)
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Γ.Ε.Σ.)
 • Δ.Ε.Η.
 • ΔΗΜΟΙ
 • Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ε.Μ.Υ.)
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Η.Σ.Α.Π.
 • Μ.Κ.Ο.
 • ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
 • Ο.Σ.Ε.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Υ.Ε.Ν.)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
 • Α.Σ.Κ.Ι.
 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.)
 • ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • Ε.Λ.Ι.Α. / Μ.Ι.Ε.Τ.
 • ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
 • Η εν ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ι.Γ.Μ.Ε.
 • ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
 • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • CITIBANK
 • MIDDLAND BANK
 • ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
 • A.E.G. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • B.P. Hellas
 • Golden Union Shipping Co. S.A.
 • LMZ Shipping S.A.
 • M.R.B. HELLAS S.A.
 • MOBIL OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • THENAMARIS SHIP MANAGEMENT SHIP MANAGEMENT INC.
 • ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (COCA COLA)
 • ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Τ.Υ.Π.Ε.Τ.