Οι συνεργάτες - προμηθευτές της εταιρίας έχουν επιλεγεί από αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης με κύριο στόχο την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το αυστηρό σύστημα αξιολόγησης συνεργάτη-προμηθευτή που χρησιμοποιεί η εταιρία έχει δομηθεί εδώ και 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο και είναι σε συνάρτηση με τις πρακτικές πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008.